Department of Marine Pharmacy

Release date:2016-05-13  Release:

Department of Marine Pharmacy

  

School of Life Science and Technology

  

Director: XU, HANMEI

  

Secretary: XUE, JIANPENG

  

Members:

  

LIAO, JIANMIN

  

LI, WEIGUANG

  

LU, YUANYUAN

  

QI, WEIYAN

  

WANG, YING

  

XI, TAO

  

XING, YINGYING

  

XU, HANMEI

  

XUE, JIANPENG

  

YE, BOPING

  

ZHANG, FENGGUO