Laboratory of Chemical Biology

Release date:2016-05-13  Release:

Laboratory of Chemical Biology

School of Life Science & Technology

  

Director: CHEN, YIJUN

Secretary: LIU NAN

Members: WANG, SHUZHEN