Department of Biochemistry

Release date:2016-05-13  Release:

Department of Biochemistry

School of Life Science & Techology

  

Director: ZHANG, YUBIN

Secretary: LUO, CHEN

Members: LIU, YU

XU, JIYANG

CAO, RONGYUE

OU, YU

JIANG, QIZHOU

ZHAO, WENFENG

WU, XURI

PIN, TAO

BIAN, XIAOHONG

LI, RUIYAN

YANG, XUEGAN

MA, YUXIANG

CHEN, HUAN

JI, XUEMEI

LU, MEILING

PAN, QIN

YE, JUNMEI

SONG, XIAODA