Experimental Teaching Demonstration Center of Pharmaceutical Chemistry

Release date:2016-05-17  Release:

Experimental Teaching Demonstration Center of Pharmaceutical Chemistry

School of Science

  

Director: LU, JINRONG

Deputy Director: CHEN, JIAQUAN

Secretary: YANG, KE

Members: YU, JIAN; JIN, XIANGFEI; LI, WENHONG.