Department of Physics

Release date:2016-05-17  Release:

Department of Physics

School of Science

  

Director: HAN, YONGSHENG

Deputy Director: ZHOU, CHUNHONG

Secretary: MA, JUN

Members: HE, ZHENGDA; JIANG, LEI; DU, JINLI; DING, GUIXIANG; MENG, YAOHUA; YANG, HONGXIN; WANG, ZHONGHU; LI, YALING; YANG, MINNAN; JIANG, YANLING; YAO, ZHENGRONG; HAN, DONGQIANG; YIN, YUAN; SHI, XUEJUAN.