Department of Physical Chemistry

Release date:2016-05-17  Release:

Department of Physical Chemistry

School of Science

  

Director: XU, KAIJUN

Deputy Director: RUAN, XIUQIN

Secretary: XI, JUNTING

Members: LI, WENHAI; WANG, CHEN; ZHANG, JI; WU, YUN; JIANG, XINMIN; MENG, WEI; ZHANG, ZHENGHUA; LEI, YUNTAO; WANG, XIANFENG; HU, FANG; KAN, ZIGUI; YU, DANNI; HAN, XINHU; LI, MINGHAO; LI, BAIRONG.