Department of Organic Chemistry

Release date:2016-05-17  Release:

Department of Organic Chemistry

School of Science

  

Director: DU, DING

Deputy Director: ZHOU, PING; SHI, XINZHONG

Secretary: ZHANG, XIAOJIN

Members: LU, TAO; TANG, WEIFANG; XIE, CHENG; ZHOU, XIANG; WANG, DECHUAN; CHEN, JIJUN; REN, JINZHI; WANG, ZHAOHUI; ZHOU, QINFA; LI, YUEZHEN; LIU, JIE; SHI, ZHIHAO; JIN, LILI; DONG, YING; HAN, BIN; DU, JINSONG; CHEN, MING; YU, YONGQIANG; ZHANG, YAN; GU, CONGYING; BAO, LILI; JIANG, CHEN; HUANG, YATIAN; HE, TING; ZHU, YONG; JIAO, YU; HUANG, YUE; GAO, JIAN.