Department of Inorganic Chemistry

Release date:2016-05-17  Release:

Department of Inorganic Chemistry

School of Science

Director: LIU, JING

Deputy Director: CHEN, YADONG

Secretary: GUO, QI

Members: CAO, FENGQI; LI, JIABIN; LI, HONGMEI; WANG, YUE; HONG, JIN; LI, CAOLONG; YANG, YUMEI; WANG, FEI; CAO, FEI; ZHANG, YANSHENG; LU, JUNNONG; XIONG, YERONG; SHEN, YUELING; LIU, HAICHUN; XU, YISONG; HE, HAIJUN.