Department of Pharmacognosy

Release date:2016-05-18  Release:

Department of Pharmacognosy

School of Traditional Chinese Pharmacy

Director:   CHEN, JUN

Secretary:  ZHANG, LEI

  

Members:

LI, PING

LI, HUIJUN

QI, LIANWEN

BI, ZHIMING

WANG, XUHONG

WANG, XUMIN

WEN, XIAODONG

XU, LINRU

YANG, HUA

GAO, WEN

LIU,QUN

LU, XU

ZHOU, WEN