Department of Natural Medicinal Chemistry

Release date:2016-05-18  Release:

Department of Natural Medicinal Chemistry

School of Traditional Chinese Pharmacy


Director: KONG, LINGYI

Secretary: SUN,JIANBO

  

Members:

KONG, LINGYI

LIANG, JINGYU

TAN, NINGHUA

JIANG, JIANQIN

FENG, FENG

CHEN, LI

YIN, ZHIQI

WANG, HAO

HUANG, XUEFENG

LUO, JIANGUANG

LUO, JUN

WANG, XIAOBING

YANG, LEI

YANG, MINGHUA

PAN, KE