Department of Pharmaceutical Engineering

Release date:2016-05-23  Release:

Department of Pharmaceutical Engineering

School of Engineering


Director:  HUANG, DECHUN

Secretary  LIN WEN

Members: 

CUI, ZHIQIN;  

HU CHI;  

HUANG, DECHUN;  

JI, FEI;  

JIANG, FENG;  

LI, XIANG;  

LIN, WEN;  

QIAN, HONGLIANG;  

YANG, ZHAO;  

WANG, ZHIXIANG;  

WU FAWEN