Center for New Drug Safety Evaluation and Research

Release date:2016-06-06  Release:

Center for New Drug Safety Evaluation and Research


Director: YANG, YONG

Secretary: ZHAO, WEIJUN


Members:

DUAN, JINGJING

LIU, MENG

YANG, HONGBAO

WU, HUA

YOU, LINJUN

XU, YUE

HU, ZHIRONG

ZHAO, WEIJUN

WANG, YUN

FAN, YONGCHAO

GAO, XINGHUA

LIU, WEI

GONG, YINGFEI

DUAN, XIAOHUI

XU, XIAOSHUANG

WANG, JISHEN

SHI, KAIKAI

JIN, XIN

WU, QIJIN

ZHANG, LIBO

YAO, HUI

ZHU, ZHONGKAI

ZENG, XIANHUAN

ZUO, JUNTAO

WANG, ZHANBO

FU, XIUZHI

LUO, YAN

YAN, SHUMEI